"Jeg har brukt matten i ca to måneder og har merket en vesentlig bedring i ryggen min" - Maggan Åkeson
Tilbud ved bestilling av begge mattene

Spikermatte for bedre rygg

Ryggsmerter og nakkesmerter er blitt daglidagse fenomener hos både kvinner og menn verden over. Dette er smerter som har direkte innvirkning på livskvaliteten. Ifølge Statistiske Central Byrån i Sverige har 63 % av den voksne befolkningen smerter i rygg, skuldre og nakke. Spikermatten er blitt brukt i flere tusen år som fysisk smertelindring. Dens egenskaper er bygget rundt et enkelt prinsipp, å katalysere kroppens utskillelse av "gode" hormoner, kroppens egne forsvarsmekanismer for smerte.

Slappe av med spikermatten

Spikermatten fungerer utmerket mot stressymptomer som nakkeverk og hodepine. Bruk den etter jobb eller før du går og legger deg. Du vil da sove bedre samt våkne opp utvilt morgenen etter.

Spikermattens effekt

Ved hjelp av 600 plastpigger påfører den kroppen et konstant trykk, og kroppen kompenserer ved å skille ut endorfiner. Dette skjer etter ca. 5-10 minutters bruk. Smerten som oppstår når man legger seg ned vil da forsvinne, og kroppen slapper av. Hormonet endorfin er nesten alltid til stede når vi er i godt humør. Noen kaller endorfiner for ”lykkehormon” eller ”kroppens eget morfin”. Man kan oppleve såkalt ”joggers high” ved langvarig bruk av spikermatten.

Kroppens produksjon av hormoner er årsaken til stress

Ved stress utløses endorfiner, men også her har fysisk aktivitet en god og veldokumentert virkning på kroppens biokjemi. I tillegg til endorfiner utløses også stresshormonene adrenalin og noradrenalin. De frigis av binyrebarken og har en lang rekke virkninger – kort sagt gjør de kroppen anspent og klar til kamp. Disse hormonene får blant annet blodkarene i huden til å trekke seg sammen, slik at det blir transportert mer blod til kroppens vitale organer. Ved kortvarig stress oppstår ingen skade, men ved langvarig stress setter de seg i kroppen og personen føler seg trøtt og sliten. Ved bruk av spikermatten vil konsentrasjonen av stresshormonene falle, som igjen gir velvære og får kroppen til å slappe av.

Dens bruk

De første gangene anbefaler vi kunder å ta på seg en t-skjorte eller legge en tynn håndduk over matten. Det skal gjøre litt vondt de første 5 minuttene. Smerten forsvinner etter ca. 5-10 minutters bruk, og man vil da føle velvære. Spikerene er ufarlig og vil ikke trenge igjennom huden. Les brukerveiledningen som følger med produktet nøye ved første gangs bruk.
Spikermatten er produsert i Sverige og er CE godkjent. Den kan vaskes etter hver behandling, og inneholder ingen løsemidler.

Bieffekter

Ved bruk kan man kjenne seg beruset. Dette er helt ufarlig og beror seg på kroppens utskillelse av hormonet endorfin. Man kan også oppleve akutt hodeverk da kroppen entrer et avslapningsmodus. Ligg da på matten i 10 minutter og øk heller intervallene mellom hver gang. Kroppen blir da tilvendt.

Advarsel

Personer med følsom hud bør ha på seg en t-skjorte eller legge en hånduk over matten for å unngå irritasjon. Personer med blødersyke eller hudskader skal ikke bruke matten. Vi anbefaler at personer som har hudeksem eller psoriasis, begynner med 10 minutter per økt for så å prøve seg frem til optimal behandlingstid. Vi er alle forskjellige og noen tåler det bedre enn andre.